Home » , » Գրքերի գաղտնի եղբայրները

Գրքերի գաղտնի եղբայրները

Written By Դասերի աշխարհում on Sunday, March 29, 2015 | 4:31 AM


Ցանկացած մեծ քաղաքում կանորոշակի ընդհանուրհետաքրքրություն ունեցող մարդկանցխմբերՄեզ մոտ էլ՝ կան կինոլոգների՝շների սիրահարների միություններ,կան սյորֆինգիստներ,պարապլանիստներկանֆիլոտելիստներնումիզմատներկանմազոխիստներգերբնական կամ էզոթերիկ ուսմունքներովզբաղվող մարդկանց խմբեր... Ցանկը կարելի է շարունակելայնքանինչքան կբավականացնի երեւակայությունըԱյո:Վստահ եմոր քաղաքում կգտնվեն ինչ-որ մայայականաստվածության դավանող անձանց խմբերՈրոշ այս խմբերիգործունեությունը բացահայտ էոմանք ծածուկ են գործում,ոմանք խիստ գաղտնի են արտահայտում իրենցհակվածություններըոմանք էլ պարզապես անուշադրության ենմատնվածՍովորաբարսակայնայս տիպի "կոլեկտիվներին"կողքից վերաբերվում են մի քիչ զգուշացումովԿամ առնվազն՝վերապահումով: "Աաադու կինոլոգ պարաշյուտիստ ես եւհաճախում ես էզոթերիկ խմբա՞կու քեզ պես էլի՞ մարդիկ կան":Եթե այոուրեմն նրանք շատ ենեթե շատ ենուրեմնկազմակերպված ենեթե կազմակերպվել ենուրեմն ինչ-որ բանեն ուզումեթե ուզում ենուրեմն՝ աշխարհակարգիփոփոխություն:
Կատակ եմ անումիհարկե:
Ես ուզում եմ մատնացույց անել այսպիսի "սիրահարներիթերեւսամենամեծ խումբըԱյնինչ սիրում են այս մարդիկկա բոլորիտներումայնինչ միավորում է այս մարդկանցպարուրված էպատմությամբոճով եւ իմաստությամբայնինչ գնահատում ենայս մարդիկպատրաստված է թղթիցկաշվիցթանաքից,թելերիցկավիճից եւ հազար ու մի այլ մանրուքներից
ԳԻՐՔԸԳրքերը եւ գրքասերներըգիրք ընթերցողները եւգրողներըգիրք վաճառողները եւ գնողներըխմբագրողներն ուտպագրողները՝ բոլոր այս մարդիկ մաս են կազմում քաղաքիգրքային խճանկարիհանդիսանում են նույն "գաղտնիեղբայրությանանդամներթեեւհաճախ չեն էլ ճանաչումմիմյանցՏեսնո՞ւմ եք սափրած գլխովմոտոցիկլետով ուտատուներով պատված երիտասարդինիսկ նրա կողքինկանգնած ոչ տատուապատ տատիկինՏարօրինակ էբայցերկուսն էլ կարող է քիչ առաջ հերթ էին կանգնած գրախանութիդրամարկղի մոտՏատիկը գնում էր կանացի դետեկտիվ եւբաղադրատոմսերի գիրքիսկ սափրագլուխը սադոմազոյիձեռնարկ... Գաղտնի եղբայրներ...
Կատակ եմ անում:
Բայց թեյ խմողների եւ լուսամուտից նայողների գաղտնիեղբայրություն ստեղծելու միտքը հանգիստ չի տալիսԵթեմտքներովդ անցնի անդամակցել նման եղբայրության՝ անպայմանարձագանքեք:
SHARE

0 comments :

Post a Comment